Fresh Golden Enoki Mushroom 200g (pack)

Fresh Golden Enoki Mushroom 200g (pack)

₱65.00Price

For bacon wrapped enoki rolls, mushroom tempura, shabu-shabu, sukiyaki, enoki pancakes and a lot more!200 grams per pack

  • STORAGE INSTRUCTION:

    Please keep chilled